top of page

10 důvodů, proč se učit německy

  1. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

  2. Německá ekonomika je nejsilnější v Evropě a česká ekonomika je s ní silně provázaná. Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Znalost němčiny je proto obrovskou profesní výhodou na pracovním trhu.

  3. Němčina je jazykem našich dvou nejdůležitějších sousedů. V německy mluvících zemích je mnoho pracovních či studijních příležitostí. Pracovat či studovat v Německu nebo Rakousku je dnes snadnější než kdy dříve. Pracovní trh v německy mluvících zemích je nasycen a poptávka po pracovnících z cizích zemí stoupá.

  4. Čeští zaměstnavatelé milují němčinu, česká a německá ekonomika jsou doslova srostlé. Jestliže si světoví zaměstnavatelé němčinu cení, čeští ji přímo milují. Velké množství českých firem jsou pobočkami německých. Schopnost domluvit se s klientem přímo v jeho mateřském jazyce je tak důležitá, že mnohé z nich preferují němčinu i nad angličtinou.

  5. Čeština a němčina jsou si vzhledem ke společné minulosti v mnoha ohledech podobné, v češtině se ustálila spousta výrazů pocházejících z němčiny; jako např. šutr (Schutter – štěrk), ksicht (Gesicht – obličej), šichta (Schicht – směna), cimra (Zimmer – pokoj), kumšt (Kunst – umění), kvér (Gewehr – zbraň), kýbl (Kübel – vědro), štempl (Stempel – razítko) a mnoho dalších.

  6. Jako turista se budete cítit lépe, pokud budete místním rozumět a Alpy jsou turistickým rájem. V zimě na lyže, v létě na kolo nebo jen tak „wandern“. Nezapomeňme na vánoční trhy ve Vídni, cyklostezku kolem Dunaje s výborným vínem nebo pivní festival Oktoberfest v Mnichově!

  7. Užít si kulturní zážitek v originále. Němčina není jen jazykem Goetha, Wagnera či Nietscheho. I moderní německá literatura, hudba a film mají co nabídnout.

  8. Ať se nám to líbí nebo ne, Německo politicky vládne Evropě a vždy bude v rámci EU hrát významnou úlohu. Bez němčiny to v Evropě zkrátka nejde.

  9. Protože anglicky už všichni umí!

  10. A nakonec? S němčinou je spousta legrace. RhabarberbarbaraDie Geschichte der Hottentotten :-)

10 duvodu
bottom of page