top of page

Překlady

Nepřekládáme slova, ale význam!

  • obecné i odborné texty

  • specializace na právo a obchod

  • překlad technických manuálů

  • texty z oblasti historie, gastronomie, cestovní ruch

  • možnost překladů s CAT nástroji (např. Trados)

  • stylistické i odborné korektury rodilými mluvčími

  • různé formáty - .doc, .xls, .pdf atd.

  • zajištění DTP služeb

Překládané obory

Nejčastěji překládáme obchodní a právní jazyk. Ani technická němčina, medicína či cestovní ruch pro nás nejsou problém. Umíme webové stránky či marketingové texty. Vždy ale každou zakázku konkrétně zhodnotíme a až poté přijmeme. Vyhotovení cenové nabídky zdarma nejpozději do jednoho pracovního dne. Přijímáme všechny formáty, ale u delších a složitějších dokumentů připočítáváme DTP práce.

Korektura rodilým mluvčím

Zajistíme jazykovou a stylistickou korekturu výsledného německého textu rodilým mluvčím. Doporučujeme ji u všech překladů do německého jazyka nebo minimálně u překladů ke zveřejnění či do tisku.

 

Překlady se soudním ověřením

Některé dokumenty (rodný list, maturitní vysvědčení, výpis z obchodního rejstříku) jsou vyžadovány se soudním ověřením (kulaté razítko soudního překladatele). K překladu je potřeba dodat originál nebo notářsky ověřenou kopii překládaného dokumentu. Tuto službu zajistíme na požádání. 

bottom of page